Jeśli chcesz zbudować statek,

nie nawołuj do zdobycia drewna,

ale naucz ludzi tęsknić za bezkresnym morzem.

Antonine de Saint - Exupery